Priešmokyklinis ugdymas. Organizuojamas pagal Bendrąją priešmokyklinio ugdymo ir ugdymosi programa. “OPA-PA” – integruota ugdymo(si) programa, parengtą pagal naują Bendrąją priešmokyklinio ugdymo programą.

Priešmokyklinio ugdymo bendroji programa 2014 m.