Lopšelio-darželio darbo laikas: 7.00 val. iki 18.30 val.