Regiono ir įstaigos savitumas

Lopšelis-darželis yra Žirmūnų mikrorajone. Darželį supa be galo gražus kraštovaizdis. Šalimais yra gražus parkas.
Gamtos pasaulis be galo įvairus savo judėjimu ir formomis. Tai leidžia vaikui natūralioje aplinkoje stebėti, tyrinėti, atrasti, lyginti. Natūralus gamtos grožis teigiamai veikia vaikų emocijas, grožio supratimą.
Kiekviena darželio grupė – atvira, ten sudaryta estetiška, vaiko kūrybiškumą skatinanti aplinka, dirba kūrybiški, kompetentingi pedagogai.
Atsižvelgiant į vaikų, šeimos poreikius, sukauptą patirtį, prioritetinė ugdymo sritis – estetinis – meninis ugdymas. Vaikai mėgstantys vaidinti, dainuoti, improvizuoti lanko muzikinę studiją bei lietuvių liaudies šokių būrelį, mėgstantys sportuoti – sporto būrelį. Ugdytinių darbeliais puošiamos lopšelio-darželio bei grupių patalpos. Įstaigoje organizuojamos parodos, koncertai, vakaronės, tradicinės šventės ir kt. Aktyviai dalyvaujame miesto, respublikos  renginiuose. Pedagogai rengia ir įgyvendina ilgalaikius, trumpalaikius, teminius projektus, ieško aktyvių ugdymo(si) būdų, formų bei metodų ir taiko juos praktinėje veikloje.
Suteikiame paramą vaikams, turintiems specialiųjų ugdymo(si) sutrikimų (kalbos ir komunikacijos). Tėvams teikiama informacija, vedamos konsultacijos.

Lopšelis-darželis „Spragtukas“ savo veiklą grindžia Lietuvos Respublikos Konstitucija, Švietimo įstatymais, Vyriausybės nutarimais, Švietimo ir mokslo ministerijos įsakymais ir norminiais aktais, Vilniaus savivaldybės tarybos sprendimais, lopšelio-darželio nuostatais.
Vaikai ugdomi pagal „Spragtuko“ parengtą ikimokyklinio ugdymo ir ugdymo(si ) programą.

GRUPĖS

Viščiukai

Viščiukai

Nuo 1,5 m. iki 3 m.

Auklėtoja: Vera

 

Spindulėliai

Spindulėliai

Nuo 5 m. iki 6 m.

Auklėtojos: Alma, Viktorija

Gaideliai

Gaideliai

Nuo 5 m. iki 6 m.

Auklėtojos: Renata, Natalja

Čipolino

Čipolino

Nuo 6 m. iki 7 m.

Auklėtojos: Anna, Lilija

Meškiukai

Meškiukai

Nuo 1,5 m. iki 3 m.

Auklėtojos: Ingrida, Božena

Žuvelės

Žuvelės

Nuo 5 m. iki 6 m.

Auklėtojos: Irina, Rūta

Riešutėliai

Riešutėliai

Nuo 3 m. iki 4 m.

Auklėtojos: Stanislava, Dovilė

Nykštukai

Nykštukai

Nuo 4 m. iki 5 m.

Auklėtojos: Liudmila, Natalija

Drugeliai

Drugeliai

Nuo 6 m. iki 7 m.

Auklėtojos: Lina, Eitvydė

Saulutė

Saulutė

Nuo 4 m. iki 5 m.

Auklėtojos: Rasa, Rūta

Gintarėliai

Gintarėliai

Nuo 3 m. iki 4 m.

Auklėtojos: Jelena, Danuta

Boružėlės

Boružėlės

Nuo 3 m. iki 5 m.

Auklėtojos: Teresa, Inesa

 

KONTAKTAI

Vilniaus lopšelis-darželis „Spragtukas“
Žirmūnų g. 108, LT – 09123

Bendrasis tel.:  85 277 29 17
Direktorės tel.: 85 277 17 62

El. paštas: rastine@spragtukas.vilnius.lm.lt

kid fashionNAUDINGOS NUORODOS